طراحی و مهندسی ساخت و تولید تأمین متریال و تجهیزات ساخت ایده های خود را به ما بسپارید!

اصول تلرانس گذاری

 

 

مفهوم تلرانس

 

تلرانس در نقشه های ساخت، بیان کننده میزان انحراف مجاز اندازه نهایی قطعات در مقایسه با اندازه نامی نقشه می باشد. با توجه به این که رده تلرانس انتخاب شده توسط طراح بر روی هزینه تمام شده ساخت، تاثیر قابل توجهی دارد، برای براورد صحیح قیمت و زمان، تمامی نقشه های ساخت می بایست حاوی اطلاعات مربوط به تلرانس باشند.

 

انواع تلرانس

 

تلرانس ها را می توان به دو شکل عمومی و اختصاصی بیان نمود. تلرانس های اختصاصی با توجه به کارکرد عملیاتی قطعات بر روی محل خط اندازه نقشه ذکر می شوند. اما تلرانس های عمومی با ذکر استاندارد و رده مورد نظر، برای کلیه اندازه هایی که به صورت اختصاصی اندازه گذاری نشده اند، به کار می روند.

 

تلرانس پیش فرض

 

چنانچه در نقشه ارسال شده توسط کاربر، تلرانس ذکر نشده باشد، تلرانس پیش فرض (ابعادی و هندسی) برای براورد قیمت و هزینه ساخت توسط خدمات ساخت و تولید ایران به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:

 

تلرانس پیش فرض (ابعادی و هندسی) برای براورد قیمت و هزینه ساخت توسط خدمات ساخت و تولید ایران

 

- که در آن T تلرانس عمومی ابعادی برای قطعات ماشین کاری بر اساس استاندارد DIN7168-m * و برای قطعات آهنگری بر اساس DIN7168-g * می باشد.

- تلرانس های هندسی بر اساس استاندارد ASME Y14.5 تفسیر می گردد.

- اگر مرجع تلرانس های هندسی در نقشه نمایش داده نشده باشد، انتخاب آن بر عهده خدمات ساخت و تولید ایران خواهد بود.

 

DIN7168 * یک استاندارد تلرانس عمومی برای ابعاد خطی و زاویه ای است که به طور گسترده مورد استفاده سازندگان و تأمین کنندگان قرار می گیرد.

پرکاربردترین جداول استاندارد DIN7168 عبارتند از:

 

 DIN7168 جدول استاندارد ابعادی خطی

 DIN7168 جدول استاندارد ابعادی

 DIN7168 جدول استاندارد ابعادی خطی

 

استثنائات پیش فرض

 

- سوراخ های قلاویز شده می توانند تا 2 درجه نسبت به سطح ورودی سوراخ دچار انحراف باشند.

- تلرانس عمومی شامل خم ها در قطعات ورق کاری شده نمی باشد.

- تلرانس های ابعادی و هندسی ناشی از صلب نبودن قطعه ممکن است قابل استناد نباشد، مانند قطعاتی که از ورق های با ضخامت کم ساخته می شوند.

- اندازه گیری در دماهای خیلی بالا یا خیلی پایین قابل استناد نیست. دمای مرجع اندازه گیری 20 ± 1 درجه سانتی گراد می باشد.

 

تلرانس های مبهم

 

بیان تلرانس های مبهم در نقشه های ساخت و یا توضیحات آن به صورت شفاهی و یا کتبی مانند جملات زیر قابل قبول نبوده و معیار برآورد هزینه و زمان قرار نخواهد گرفت. بنابراین لازم است موارد غیرقابل قبول، مطابق جدول زیر اصلاح گردد:

 

بیان تلرانس های مبهم در نقشه های ساخت قابل قبول نیست.

 

اولویت بندی تلرانس ها

 

با توجه به این که ممکن است تلرانس های عمومی، اختصاصی و توضیحات نقشه در برخی موارد با یکدیگر تطابق نداشته باشند، اولویت انتخاب تلرانس صحیح به شکل زیر در نظر گرفته می شود:

 

1. توضیحات نقشه خطاب به سازنده

2. تلرانس های ذکر شده کنار خط اندازه

3. تلرانس عمومی ذکر شده در نقشه

4. تلرانس عمومی ارائه شده توسط خدمات ساخت و تولید ایران

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
© 1400 کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فن آوران رستاپاد (شماره ثبت: 522484) می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت زانیکس (نسخه 2.23.00)