طراحی و مهندسی ساخت و تولید تأمین متریال و تجهیزات ساخت ایده های خود را به ما بسپارید!

نرخ قابلیت نسبی ماشین کاری در مواد اولیه 

 

در جدول زیر نرخ نسبی قابلیت ماشین کاری متریال های گوناگون گردآوری شده است. در این جدول متریال SAE 1212 با قابلیت ماشین کاری واحد (Machinability Rating-MR = 1.0) به عنوان معیار برای مقایسه سایر مواد درنظر گرفته شده است. هر متریال با MR کمتر از SAE 1212 ماده سخت تری جهت انجام فرآیند ماشین کاری محسوب می شود و به همان نسبت زمان انجام ماشین کاری افزایش می یابد.

 

 

در جدول بالا نرخ ماشین کاری (MR) برای متریال های مختلف، بر مبنای عدد سختی برینل (Brinell Hardness Numbers-BHN) ذکر شده است. اگر شما متریالی با همان عنوان ولی با عدد BHN متفاوت در اختیار داشته باشید، باید نرخ ماشین کاری جدید را بر مبنای قاعده زیر بدست آورید:

 

1. عدد BHN موجود در جدول را به BHN واقعی متریال خود تقسیم کنید.

2. مقدار بدست آمده را در MR متریال موجود در جدول ضرب کنید.

3. نتیجه بدست آمده، نرخ ماشین کاری متریال شما با BHN واقعی است.

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
© 1398 کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فن آوران رستاپاد (شماره ثبت: 522484) می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت زانیکس (نسخه 2.23.00)